Miasto - Tygodnik Koszaliński

Edukacja w reformie

Nowy rok szkolny to rok wprowadzania kolejnych zmian w oświacie. Wracają ośmioletnie szkoły podstawowe. Gimnazja są wygaszane. Szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe.

Nowością w tym roku jest subwencja oświatowa dla sześciolatków, które zostały w przedszkolach. W następnych latach wrócą czteroletnie licea i pięcioletnie technika.Reforma oświaty budzi wiele obaw i emocji. Nauczyciele boją się zwolnień, a rodzice nie zawsze wiedzą, gdzie ich dziecko będzie się uczyć i... z czego, bo nie ma jeszcze gotowych podręczników do szkół branżowych.

Ubywa uczniów, przybywa przedszkolakówW tym roku w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin, kształci się ponad 13 tysięcy uczniów. To o 1,5 tysiąca mniej, niż dwa lata temu, gdy do klas pierwszych podstawówek poszło wiele sześciolatków. Nowy rząd zniósł obowiązek nauki dla tych dzieci, zostawiając rodzicom wybór, czy chcą je posłać do szkoły, czy zostawić w przedszkolu. Dlatego w podstawówkach zdecydowanie przeważają siedmiolatki. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło od tego roku subwencję oświatową dla sześciolatków, które pozostały w przedszkolach. Do tej pory otrzymywały ją tylko szkoły. Obecnie subwencja wynosi niemal 4 tys. zł rocznie na jedno dziecko sześcioletnie.
– Wcześniej przedszkola dostawały dotację, wynoszącą niecałe 1,5 złotych rocznie – przypomina Robert Stępień, zachodniopomorski wicekurator oświaty. – Dotacja jest ogólna i to samorząd decyduje, ile pieniędzy trafi do jakiej placówki. Subwencja jest stała i przeznaczona na konkretny cel. To oznacza zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej samorządów. Większość z nich zwiększyło liczbę miejsc przedszkolnych w swoich placówkach, a jeśli nie było to możliwe, umożliwiło rodzicom korzystanie z placówek prywatnych na takich samych zasadach, jak w przedszkolach publicznych.
Poza tym w przedszkolu wprowadzono elementy nauki pisania i czytania. W naszym województwie do publicznych i prywatnych placówek przedszkolnych uczęszcza ok. 38 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ta liczba z roku na rok wzrasta.
Od tego roku szkolnego prawo do opieki przedszkolnej mają dzieci trzyletnie. Rodzice nie płacą za pięć godzin pobytu dziecka w takiej placówce. Pokrywają za to koszty wyżywienia. Kolejne godziny kosztują złotówkę każda.

Dobrzy fachowcy
– Wszystkim uczniom życzę, by solidnie pracowali w tym roku szkolnym, zdobywali nową wiedzę i nowe umiejętności – podkreśla Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. – Absolwenci „budowlanki” od dawna nie mają problemu ze znalezieniem pracy po zakończeniu nauki, bo w naszym mieście nie brakuje firm budowlanych. Dlatego warto się uczyć.
Słowa gospodarza miasta potwierdza Mikołaj Rybarczyk, uczeń III klasy technikum geodezyjnego przy Zespole Szkół nr 7, w którym odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego:
– Znalazłem firmę z Katowic, w której pracowałem w te wakacje i która zamierza mnie zatrudnić po maturze – przyznaje nastolatek. – Będę też zaocznie studiować.
Ewa Kroll, dyrektor Zespołu Szkół nr 7, zaznacza, że jej placówka cieszy się od lat uznaniem w lokalnym środowisku.
– Dokładamy starań, aby doposażyć ją w nowoczesny sprzęt i technologię, dzięki którym i przy owocnej pracy nauczycieli osiągniemy coraz lepsze wyniki nauczania – przyznaje. – Dbamy też o wygląd szkoły, dlatego także w te wakacje przeprowadziliśmy niezbędne remonty i modernizacje. Dbamy też o poszerzani oferty edukacyjnej. Proponujemy kierunki kształcenia zgodne z zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców. Obecnie kształcimy w szkole branżowej pierwszego stopnia na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Mamy także technikum budownictwa, geodezji, analityki, grafiki i poligrafii cyfrowej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, architektury krajobrazu oraz inżynierii środowiska i melioracji. Chcemy być atrakcyjną i przyjazną szkołą dla wszystkich, którzy spędzają w niej wiele godzin. Naszą ambicją jest osiąganie wyników z egzaminów maturalnych i zawodowych powyżej średniej wojewódzkiej, a nawet krajowej, co nam się udaje. Współpracujemy z wieloma firmami i instytucjami z Koszalina i okolic. Dziękujemy im za wspieranie naszych działań. Bierzemy udział w projektach międzynarodowych dla uczniów i nauczycieli.
Prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej, cieszył się, że coraz więcej młodzieży wybiera naukę w szkołach uczących konkretnego zawodu:
– To wy za kilka lat będziecie budować naszą gospodarkę – zapowiedział. – Oferta edukacyjna „budowlanki” pokrywa się z częścią kierunków studiów na naszej uczelni, dlatego zapraszam wszystkich absolwentów technikum do kontynuacji nauki na naszej politechnice.

Miasto Koszalin jest organem prowadzącym dla 50 jednostek oświatowych, w tym 20 przedszkoli. Zatrudnionych jest 1800 nauczycieli i ponad 750 pracowników administracji i obsługi. W 2017 r. na wydatki w oświacie na zadania własne zaplanowano kwotę 201,5 mln zł, z czego w I półroczu wydano łącznie 106,2 mln zł.

Z powodu wygaszania gimnazjów zmieni się liczba miejskich placówek oświatowych. Gimnazjum nr 11 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 23, Gimnazjum dla Dorosłych w Szkołę Podstawową dla Dorosłych, Gimnazjum nr 2 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 9, Gimnazjum nr 7 – do Szkoły Podstawowej nr 17, Gimnazjum nr 9 – do Szkoły Podstawowej nr 18. Gimnazjum nr 4 wejdzie w skład V Liceum Ogólnokształcącego. Gimnazjum nr 13 stanie się częścią Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 przy Zespole Szkół nr 7. Gimnazjum Specjalne nr 12 będzie włączone do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 14, Gimnazjum Specjalne nr 10 – do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19. Po 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 6 zostanie włączone do VI Liceum Ogólnokształcącego.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Oglądasz teraz: Edukacja w reformie