Miasto - Tygodnik Koszaliński

Mamy nowy wydział Politechniki

 Dr hab. Katarzyna Radecka, dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa :: Fot: Magda Pater

Kiedy na początku października odbywały się uroczyste inauguracje najpierw uczelni wyższych, potem ich kolejnych wydziałów – jedna z takich uroczystości w Politechnice Koszalińskiej była szczególna. I śmiało można rzec – historyczna.

3 października w auli przy ul. Racławickiej odbyła się bowiem inauguracja roku akademickiego nowego wydziału tej uczelni. Dotychczasowy, istniejący od 1997 roku Instytut Wzornictwa, który powstał przy Wydziale Mechanicznym przekształcono w Wydział Architektury i Wzornictwa. Pierwszym dziekanem WAiW została dr hab. Katarzyna Radecka (na zdjęciu), która w tym dniu założyła, także pierwszy raz insygnia dziekańskie. Prodziekani to dr hab. Alina Adamczak (ds. kształcenia i studentów) i dr Monika Madej (ds. praktyk i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym). W ramach organizacyjnych nowego wydziału pracują katedry – wzornictwa, grafiki projektowej, architektury i sztuk plastycznych.
Aula została na tę okoliczność stosownie udekorowania formami plastycznymi z białego papieru, jak na ten, przecież artystyczny wydział przystało. W inauguracji uczestniczył prorektor ds. nauczania PK – prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski, a także przedstawiciele innych wydziałów uczelni. W audytorium zasiedli przedstawiciele władz miasta, współpracujących instytucji i zakładów pracy. Przybyli też oczywiście studenci, przede wszystkim ci, którzy zdawali egzaminy do Instytutu, a teraz dowiedzieli się, że będą słuchaczami wydziału. Trochę zaskoczeni, nie kryli zadowolenia. – Bardzo mi się to podoba – mówiła Julia Sas z Koszalina, absolwentka „plastyka”. – Jeszcze nie wybrałam specjalności, ale skłaniam się raczej ku wzornictwu przemysłowemu. Jest nas 15 osób na I roku i wszyscy jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni.

Uroczystość otworzył chór PK Canzona pieśnią „Gaude mater”. – Będziemy pracować nad rozszerzeniem oferty – mówiła Katarzyna Radecka podczas inauguracyjnego wystąpienia. – W przyszłym roku chcemy otworzyć dwa nowe kierunki. Możemy to planować, bo nasza kadra i doświadczenie na to pozwalają. Posiadamy najnowsze urządzenia, np. drukarki 3D, skanery i maszyny do laserowego ciecia materiałów. Studenci mogą poznać maszyny przemysłowe, jakich być może w zawodowym życiu będą używać. Już mamy podpisane umowy z wieloma zakładami pracy w regionie, np. w Szczecinku, Złocieńcu i Koszalinie. Nasi słuchacze wyjeżdżają na warsztaty, plenery i konkursy lub wystawy.
Przypomniała, że w ub. roku to absolwentka IW PK zdobyła w Mediolanie nagrodę projektami broszek z piasku i bursztynu, inni wygrywają prestiżowe konkursy wzornictwa. Działają tu koła naukowe, z najbardziej chyba znanym, czyli grupą Nord Fashion.

Zebrani obejrzeli także krótką prezentację przypominającą historię Instytutu Wzornictwa, jej pracowników, pracownie, dokonania studentów a nawet absolwentów. Zaś studenci I roku złożyli – zgodnie z tradycją – ślubowanie, w którym przyrzekali m.in. zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni. Każdy otrzymał indeks, dokument, który będzie zapisem przebiegu nauki. Teraz zabrzmiał hymn studentów – „Gaudeamus igitur...”, czyli radujmy się!
– Myślę, że to, że tu jesteście, to dobry wybór – powiedział prodziekan Królikowski. – To najmłodszy wydział, będzie się prężnie rozwijał, a wy będziecie go tworzyć, zaczynać jego historię.

Głos zabrała przedstawicielka parlamentu studenckiego zapewniając „pierwszaków”, że wybór tej uczelni to był właściwa decyzja i zaczynają właśnie „najpiękniejszy i najważniejszy okres w życiu”. Zastępca prezydenta miasta, Andrzej Kierzek gratulował studentom nowego wydziału i serdecznie zapraszał ich do aktywnego włączania się w życie miasta. – Mamy wam dużo do zaoferowania – zapewnił. Wykład inauguracyjny „La porte est en edans/drzwi są w środku wygłosiła prof. dr hab. Anna Bem-Borucka z ASP w Gdańsku.

(dj)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Oglądasz teraz: Mamy nowy wydział Politechniki