Wydawca

PerMedia S.A. z siedzibą w Koszalinie
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000260499, NIP 669-241-81-72 REGON 320163585
kapitał zakładowy 2 471 865,60 zł, kapitał wpłacony 2 471 865,60

Zarząd PerMedia S.A.
Elżbieta Jasińska – Prezes Zarządu

PerMedia S. A., jest dynamicznie rozwijającą się firmą branży: prasowej, wydawniczej i reklamowej.

PerMedia S. A. jest wydawcą gazety "MIASTO", która istnieje na rynku koszalińskim od 10 kwietnia 2006 r.

Profil usług wydawnictwa PerMedia S. A. jest bardzo szeroki, od działalności wydawniczej i informacyjnej poprzez poligrafię, fotografię reklamową, druk, do szeroko pojętej reklamy i promocji we wszelkich dostępnych mediach, jak również dystrybucji materiałów promocyjnych do określonych grup docelowych.

PerMedia S. A., jako agencja reklamowa może realizować kompleksowo zadanie, począwszy od pomysłu, poprzez projekt, konsultacje i doradztwo, skończywszy na dostarczeniu gotowego produktu. Staranny nadzór i błyskawiczne reakcje na potrzeby klientów zapewniają nam możliwość dostarczenia Państwu wyrobów najwyższej jakości.
W oparciu o uzyskane dane oraz naszą kreatywność jesteśmy w stanie przygotować najskuteczniejszą i najbardziej odpowiednią dla Klienta formę reklamy.
W ten sposób oszczędzamy jego czas i pieniądze przy jednoczesnym podniesieniu jakości świadczonej usługi.
Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na kształtowanie i promowanie  wizerunku Firmy zleceniodawcy. Przy realizacji każdego projektu pracuje młody i twórczy zespół ze sporym doświadczeniem zdobytym w agencjach reklamowych, public relations, działach PR firm i dziennikarstwie. Ich twórczy entuzjazm, kreatywność oraz profesjonalne podejście do sztuki sprawiają, że wszystkie realizacje są niepowtarzalne i oryginalne.

Oglądasz teraz: Start